Żarnowiec

Klasztor sióstr cysterek pod wezwaniem Matki Bożej i św. Urszuli ufundował ok. 1235 r. opat cystersów z Oliwy. Aż do czasu przekazania klasztoru benedyktynom (1589) fundacja bardzo była zależna od Oliwy - konwent żarnowiecki nie miał własnej ksieni, tylko przeoryszę mianowaną przez opata oliwskiego. Wiele też przywilejów średniowiecznych było udzielonych wspólnie dla obu klasztorów. Konwent żarnowiecki liczył około 30  cysterek różnej narodowości. W XVw. do klasztoru  należało: 9 wsi, 3 przysiółki, 2 jeziora, a folwark żarnowiecki w XVI w. liczył 200 ha uprawianej ziemi. Zakonnice prowadziły szkołę dla dziewcząt z rodzin szlacheckich i szpital. W skutek reformacji oraz malejącej gospodarności klasztor wyludnił się i podupadł. Wówczas (1589) biskup włocławski Hieronim Rozdrażewski wyjął klasztor z pod władzy cystersów oliwskich i przekazał benedyktynom kongregacji chełmińskiej. Z ostatnich trzech cysterek jedna opuściła zakon, a dwie przeniesiono do innego klasztoru.

 

Dawne zabudowania klasztorne, pochodzące z przełomu XIII i XIV w.  przylegają  nietypowo od strony płn do budynku kościoła. Na dziedzińcu zachowały się, udostępnione częściowo zwiedzającym, gotyckie krużganki. Zachowały się też: dom kapelana z 1404 r., przebudowany w 1635 r. (dziś plebania), spichlerz oraz fragmenty muru klasztornego. Bogaty skarbiec klasztorny (niedostępny dla zwiedzających) zawiera wspaniałą kolekcję ksiąg, m.in. cenne rękopisy z XV w., pastorały i bogato zdobiony graduał ; piękne szaty i hafty liturgiczne, rzeźby sakralne oraz dawne  sprzęty.

Kościół zbudowany - 4. ćw. XIII w., rozbudowany po 1389 r. z inicjatywy  oliwskich cystersów. We wnętrzu: gwiaździste sklepienia oraz płaskorzeźby figuralne na wspornikach sklepienia:  św. Katarzyny i Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dwie płyty nagrobne w tym Fryderyka von Raweneck, dowódcy wojsk krzyżackich w bitwie pod Świecinem; XIV -wieczna gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem, drewniana Żarnowiecka Pieta z 1430 roku - w specjalnie dla niej wybudowanym w 1630 r. ołtarzu.

Z późniejszego wyposażenia: pięknie odrestaurowane stalle z 1719 r. - na nich obrazy przedstawiające historię życia św. Scholastyki i św. Benedykta, stalle rokokowe na chórze ze scenami z życia Chrystusa, ołtarz główny, chrzcielnica z figurą anioła, balustrady komunijne i wiele innych.

 

Zwiedzanie:

- zgłaszać się na furtę klasztorną:

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek, tel. (058) 6737514;

żarnowiec@com.pl

- do plebanii: Parafia pw. Zwiastowania Pana Ks. K.Stachowski - tel. (058)6737107

zarnowiec@diecezja.gda.pl