Wtelno

Kościół parafialny św. Michała Archanioła - świątynia orientowana, położona pośrodku wsi, na niewielkim wzniesieniu, murowana z cegły, otynkowana.

Parafię założyli tu cystersi ok.1470 r., wyłączając ją z byszewskiej i koronowskiej. Na miejscu pierwotnego, drewnianego kościoła z XV w. zbudowano w 1690 r. znów drewniany, by w latach 1785-1787 za opata Jana Chrząstowskiego postawić murowany z cegły na podmurowaniu kamiennym. W roku 1863  powiększono go o kaplicę. W 1908 r. dobudowano neobarokową, kwadratową wieżę nakrytą hełmem baniastym z latarnią. Wyposażenie rokokowe: w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem

(pocz. XVII w.) - w srebrnych sukienkach;  inne rokokowe obrazy z XVIII w.; ołtarze boczne; ambona; prospekt organowy.

 

Zwiedzanie:

ks. Bogumił Szary, proboszcz parafii

86- 011 Wtelno;

tel.(052) 3828322