Trąbki Wielkie

W początkach swego istnienia wieś należała do klasztoru benedyktynów z Mogilna.

W roku 1305 zostaje sprzedana przez opata Mikołaja cystersom z Lądu.

Parafia Wniebowzięcia NMP pod opieką Cystersów. Po pierwotnym kościele z XIII w. – obecny, barokowy z XVIII w. W ołtarzu głównym z XVIII w. obraz Matki Bożej Krzeszowskiej z Dzieciątkiem z XIV/XV w. Forma artystyczna dzieła przypomina Madonny z kościołów bizantyńskich, co pięknie tłumaczy legenda, według której obraz przywiózł

z Bizancjum do Rimini, jeden z rycerzy włoskich, a następnie aniołowie przenieśli go do Krzeszowa. W 1730 r. wojewodzina pomorska Konstancja Czapska wyjednała w Rzymie specjalne odpusty dla pielgrzymów przybywających do Trąbek Wielkich. Obraz nieznanego artysty powstał prawdopodobnie w gdańskim ośrodku malarskim, w drugiej połowie XVII w. koronowany w Gdańsku w dniu 12 czerwca 1987 r. przez Papieża Jana Pawła II. Oprawiony jest w srebrne, bogato zdobione ramy.

 

Zwiedzanie:

ks. Edward Szymańsk i- proboszcz,

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 14.

tel. (058) 682 87 23

klodawa@diecezja.gda.pl