Starzyno

Parafia z czasów pierwszych fundacji książąt pomorskich dla Oliwy (przez jakiś czas filia  Mechowa). W 1583 - wzmiankowany kościół drewniany św. Jana Chrzciciela. Parafia pełniła rolę miejsca rekonwalescencji dla chorych mnichów i letniej rezydencji opatów oliwskich.

Kościół parafialny św. Michała Archanioła. 

Zbudowany w latach1648-49, z fundacji Aleksandra Kęsowskiego, opata oliwskiego. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu, otoczony murem oporowym z ociosanych głazów, późno renesansowy z reminiscencjami gotyckimi. Orientowany. Murowany z cegły, z użyciem kamienia w detalu. Złożony z trójprzęsłowej prostokątnej nawy i wydzielonego, węższego i niższego, krótkiego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium, po bokach którego od płn. zbliżona do kwadratu zakrystia, od płd. wąskie, prostokątne pomieszczenie, przy nawie od płd. kruchta, od zach. wieża. Oryginalne barokowe, donacyjne wyposażenie i wybitne paramenty liturgiczne. W 1817 - nowy hełm wieży i może zmiana kształtu otworów jej górnej kondygnacji.

Wyposażenie pocysterskie: ołtarz główny z czasu budowy kościoła poświęcony jest Trójcy Przenajświętszej, Najświętszej Maryi Pannie i św. Michałowi Archaniołowi; zawiera sygnaturę fundatora, rama pola głównego spięta jest kartuszem z infułą i monogramem opata: Aleksandra Kęsowskiego; ołtarz typu architektonicznego, kamienny, dwukondygnacyjny, rzeźbiony, polichromowany i złocony; tabernakulum, klasycystyczne (ok. XVIII w.); ołtarze boczne, fundowane przez opata Aleksandra Kęsowskiego znaczone jego herbem i monogramem: ołtarz Najświętszej Maryi Panny - wczesnobarokowy, rzeźbiony w drewnie i polichromowany wiązany z warsztatem cystersów oliwskich; oraz ołtarz św. Józefa o analogicznej konstrukcji i z tego samego czasu; na ścianie tęczowej od strony nawy, polichromia przedstawiająca scenę Sądu Ostatecznego.

 

Zwiedzanie:

- proboszcz ks. Jan Plottke

tel. (0-58) 673-87-15

ul. Długa 17, 84-107 Starzyno