Starzyński Dwór

Od końca XII w. do roku 1772 Starzyński Dwór był własnością cystersów oliwskich.

W XV w. dla własnych potrzeb mnisi utrzymywali tu, przy strumieniu zasilającym Płutnicę, statek i przystań. Folwark zaopatrywał klasztor cystersów w żywność, którą transportowano drogą morską z przystani u ujściu Płutnicy pod Puckiem do Oliwy.

W 1552 r. cystersi wybudowali dla własnych potrzeb młyn, potem kuźnię, tartak. W 1620 r. opat Dawid Konarski wybudował w Małym Starzynie dom zakonny, który  stanowił  letnią rezydencję i miejsce rekonwalescencji chorych mnichów. Dwór usytuowano na wzniesieniu oddzielając od drogi dopływem Płutnicy oraz sztucznym stawem. Pozostał park otaczający dwór oraz dziedziniec  otoczony zabudowaniami gospodarczymi połączonymi z  wieżą zegarową i kaplicą oraz  bramą wjazdową; obok nich dwukondygnacyjny, odnowiony spichlerz, pochodzący z przełomu XVIII/XIX w., dom mieszkalny i zabudowania przemysłowe; XVI - wieczną wieżę, przebudowaną w połowie XIX w. wieńczy chorągiewka opatrzona datą 1556 i literami ,,DKAO” (Dawid Konarski opat oliwski). W niszy ponad wejściem znajduje się barokowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zegar z kowalskim werkiem (prawdopodobnie z 1681 r.), a także dzwon zegarowy ozdobiony plakietą Matki z Dzieciątkiem. Do wieży przylega kaplica pocysterska. Na terenie zespołu znajduje się

XVIII - wieczny dwukondygnacyjny spichlerz. Został on przebudowany i powiększony w połowie XIX w. W partiach dolnych murowany z kamienia narzutowego, w górnych z cegły. Został wzniesiony na rzucie litery L. Zarówno wejścia do spichlerza jak i okna zamknięte są półkoliście. Na terenie zespołu dworskiego znajduje się  dom mieszkalny. W dolnej kondygnacji jest murowany z suszonej cegły. Druga, o konstrukcji szkieletowej została nadbudowana w połowie XIX w. Obok mostu, nad przepustem doprowadzającym wodę ze stawu na dopływie Płutnicy, znajduje się kuźnia (dawnej śrutownia), młyn i tartak. Zabudowania te istnieją od XVI wieku. Obecna postać zabudowań pochodzi z XVIII wieku. Najstarszą ich częścią jest kuźnia zbudowana z głazów narzutowych. Zachowało się tu palenisko oraz częściowo drewniane urządzenie napędzane pierwotnie kołem wodnym. Te cenne pozostałości po sięgającej XVI w. zabudowie przemysłowej.

Znajdują się tu pozostałości XIX - wiecznego parku krajobrazowego. W parku zaś spiętrzony staw ze śluzą, kaplica pocysterska z połowy XVI w., a także kaplica grobowa Grassów z połowy XIX w., zabudowania gospodarcze, stary cmentarz oraz resztki fundamentów pałacu. W roku 2004 zespół dworski nabył właściciel, który w porozumieniu z architektem zabytków przystąpił do sukcesywnej odbudowy zespołu dworskiego.

 

Kontakt:

Właściciel prywatny: Szymon Gutkowski ul. Myśliwiecka, Warszawa

Proboszcz parafii Starzyno ks. Jan Plottke (kaplica)

ul. Długa 17, 84-107 Starzyno, (058)673 87 15

starzyno@diecezja.gda.org

 

Informacja turystyczna:

- Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29,

tel./fax: (058) 673 16 55

gokpuck@pro.onet.pl

 

- Agroturystyczne Towarzystwo Nadmorskie Ziemi Puckiej

 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29,

 tel. (058) 673 20 96

 

- Biuro Zakwaterowań MOKSiT, ul. Lipowa 3 c,
 tel. (058) 673 26 10

 

- Informacja Turystyczna KWAK

 ul. Sambora 11 a/ 2,  

tel. (058) 673 41 67, 0602 494 672