Słowino

Słowino - kościół pocysterski p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zwiedzanie:

Ks. Krajewski,

tel.(094)3142355