Mechowo

Kościół  p.w. św. Jakuba St. i św. Mikołaja, pierwotnie Podwyższenia Krzyża Św., usytuowany na wzniesieniu wśród drzew, otoczony murem oporowym kamienno-ceglanym, barokowy, orientowany, konstrukcji  szkieletowej,  z wypełnieniami murowanymi z cegły i otynkowanymi, na fundamencie z ociosanych głazów narzutowych, jednonawowy, z wydzielonym, nieco węższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od płn. znajduje się zakrystia. W  przęśle  zach. wieża wbudowana do wnętrza, mieszcząca w przyziemiu kruchtę. Druga kruchta - przy nawie od płd. Wnętrze nakryte silnie spłaszczonym, pozornym  sklepieniem kolebkowym. W tęczy o łuku odcinkowym fazowana belka na dwóch ozdobnych  wspornikach, na niej  krucyfiks barokowy ok. poł.  XVIII w.

Wyposażenie pocysterskie: ołtarze barokowe - ołtarz główny (ok. 1640 przeniesiony z kościoła w Oliwie, z obrazem  Koronacja NMP, zapewne z warsztatu Bartłomieja Strobla) -  dwa ołtarze boczne (ok. poł. XVIII w); ołtarz wczesnobarokowy(ok.1630) z późniejszymi zmianami; stiukowy; chrzcielnica barokowa drewniana z XVIII w. z figurą św. Jana Chrzciciela; ambona barokowa (poł. XVII w.), z malowanymi przedstawieniami czterech ewangelistów.

 

Zwiedzanie:

- proboszcz ks. Jacek Bordzioł

tel. (058) 673 89 79   

mechowo@diecezja.gda.pl