Koronowo

Koronowo zwane na początku istnienia Nowym Byszewem, od 1288 r. stało się siedzibą konwentu cystersów. Powstało ono na terenie dawnej osady Smeysche, którą w 1288 r. cystersi nabyli w drodze zamiany od biskupa kujawskiego Wisława. W skutek translokacji szarzy mnisi pojawili się tam około 5 marca 1289 r. Zezwolenie na lokację miasta na tzw. prawie magdeburskim otrzymali  w 1368 r. od króla Kazimierza Wielkiego. Nowa nazwa miejscowości, (w źródłach z 1349 r. po raz pierwszy zapisana jako Koronowo) wywiodła się od nazwy opactwa Corona Sanctae Mariae.

Kościół  Panny Marii i św. Jana Apostoła  jest orientowaną,  trójnawową, ceglaną, gotycką bazyliką z rzędem kaplic przy nawach bocznych, otynkowaną wewnątrz. W prezbiterium oraz nawie północnej - czteroramienne sklepienia gwiaździste; środkowe przęsło transeptu i nawy boczne - sklepienia krzyżowo – żebrowe; nawa główna – sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach.

Bogactwo  jednolitego barokowego i rokokowego wyposażenia: drewniany, polichromowany ołtarz główny z motywami roślinnymi z roku 1738 (w nim dwa obrazy płótna Bartłomieja Strobla – „Wniebowzięcie NMP” oraz „Powitanie Maryi w niebie”); drewniana, polichromowana ambona z końca XVII w.; chrzcielnica z XVII w., rokokowy chór muzyczny; stalle z bogatymi płaskorzeźbami i progami w kształcie leżących lwów z końca XVII w., których zwieńczenie stanowi baldachim z ażurową dekoracją; obrazy cyklu 10 przedstawień z życia zakonu cysterskiego, m. in. „Nadanie reguły zakonnej”, „Najświętsza Maria Panna ofiarowuje cystersom habit ”czy „Rycerz Bernard prowadzący do zakonu swoich towarzyszy” – pędzla F. Remela z ok. 1758r.      Pozostałości gotyckie: XIV –wieczny fryz ceramiczny na zewnętrznym ramieniu transeptu kościoła, który przedstawia Zwiastowanie i Pietę – ilustrujące najważniejsze wydarzenia z życia Marii;  wsporniki sklepienne z dekoracją figuralną z pocz. XIV w.

 

Dawny klasztor z XIV ., przebudowany w XVII/ XVIII w. – w 1819r. po kasacie konwentu przekształcony na więzienie - wielokrotnie przerabiany, murowany z cegły, otynkowany, piętrowy, trójskrzydłowy z wirydarzem pośrodku - obiekt niedostępny dla zwiedzających.

Mur klasztorny (XVIII- XIX w.) - z cegły, otynkowany, dzielony pilastrami.

Dawny pałac opacki (XVII/ XVIII w.) po kasacie w 1819 r. przebudowany na dom czynszowy, a następnie włączony w zespół więzienny, wielokrotnie przebudowywany,  dostępny, ale bardzo zniszczony.

Kościół filialny św. Andrzeja - pierwotny parafialny (1382- 96); obecny z  fragmentami poprzedniego (ok.1599 r.).

 

Zwiedzanie:

zgłaszać na plebanię - ks. Henryk Pilacki

ul. Bydgoska 23 , 86-010 Koronowo

fax.(052)382 25 01 

pkoronowo@pelplin.diecezja.org

 

Informacja turystyczna i przewodnicy:

Punkt Informacji Turystycznej  w Koronowie

Plac zwycięstwa 22/2

tel. 052 38246-53 

info-tur@um.koronowo.pl

promocja@um.koronowo.pl