Bukowo Morskie

Na Pomorzu Środkowym początki osiedlania się cystersów sięgają drugiej połowy XIII wieku. Cystersów do Bukowa Morskiego (z Dargunia w Maklemburgii) sprowadził książę gdański Świętopełk II. Dokładna data ich przybycia nie jest znana. Dzięki nadaniom książęcym (pierwsze w latach 1248 – 1253) cystersi zgromadzili tu ogromne obszary ziemi. Ich własnością w  XIII wieku było 21 wsi i prawie 342 km kw. w ówczesnym księstwie gdańskim oraz 87 km kw. w księstwie zachodniopomorskim. Sukcesywnie powiększali areał upraw i osadzali nowe wsie oraz zakładali parafie. Zajmowali się jednak nie tylko uprawą roli, ale też różnymi rzemiosłami a także produkcją cegieł – ze względu na dostępne tu pokłady gliny. Położenie i warunki naturalne sprzyjały rybołówstwu morskiemu
i jeziornemu. Cystersi posiadali też liczne młyny i warzelnię soli w Kołobrzegu oraz prawo  wydobywania rud. Zakładali liczne karczmy oraz korzystali z praw łowieckich i bartniczych. Rozwinęli przetwórstwo drewna z klasztornych lasów. 

Na przybrzeżnych wodach jeziora Bukowo Morskie, w rejonie ujścia rzeki Bukówki - Młynówki i wsi Bukowo Morskie znajdowały się prawdopodobnie urządzenia portowe zbudowane przez cystersów bukowskich. Upadek klasztoru cysterskiego w Bukowie Morskim następuje w pierwszej połowie XVI wieku, podczas wprowadzania reformacji na Pomorzu. W  1535 roku ostatni opat bukowski Henryk Kress rozwiązał konwent i złożył dymisję. Po dawnym opactwie dziś nic nie pozostało. Zachowany  kościół gotycki (XIV/ XVw.) identyfikowany bywa z kościołem parafialnym. Jednak organizatorzy gminnego cysterskiego traktu  zadbali o tablice poglądowe  przypominające kulturę i historię zakonu cystersów na tym terenie.