Barzowice i Cisowo

W Barzowicach natknąć się można na dziedzictwo materialne  cystersów bukowskich. Tu zwiedzić można gotycką świątynię  p.w. św. Franciszka z Asyżu (XIV /XV w) -  jednonawową, o wysokim - w stosunku do wieży - korpusie; wyodrębnione prezbiterium z zachowanymi na obwodzie przyporami; nie zachowało się pierwotne wyposażenie.

Filialnym kościołem parafii Barzowice jest gotycki, jednonawowy,  kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Cisowie, z wyodrębnionym trójbocznym prezbiterium i masywną wieżą od zachodu. Reliktem pocysterskim jest tu  kropielnica z XIV wieku. Obiekt wart uwagi ze względu na oryginalne późniejsze wyposażenie: barokową ambonę, ołtarz główny, ławy renesansowe i płyty nagrobne.

 

Zwiedzanie:

- należy zgłaszać się do proboszcza - Ks. Mirosław Kosiortel

 tel. (094)3446311