Na terenie województwa pomorskiego położone są trzy główne kompleksy pocysterskie: Oliwa, Pelplin (klasztory męskie) oraz Żarnowiec (klasztor żeński). Byszewo, Koronowo (siedziba szarych mnichów) oraz  Chełmno i Toruń (dawne ośrodki życia zakonnego cysterek) objęte są zasięgiem administracyjnym województwa kujawsko- pomorskiego. Ze względów pragmatycznych  wpisano je, jak również obiekty dawnego opactwa cystersów w Bukowie (leżące na terenie dzisiejszego  województwa zachodniopomorskiego) w  działania organizacyjne i promocyjne Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Wszystkie te obiekty obejmuje Pomorska Pętla Szlaku Cysterskiego, która jest jedną z pięciu pętli tworzących sieć szlaku cysterskiego w Polsce wpisanego w europejskie drogi kulturowe.

 

O dawnej świetności i zasobności wspomnianych opactw cysterskich  przypominają nie tylko całe zespoły klasztorne, ale też  liczne  mniejsze obiekty (kościoły parafialne, kaplice, kapliczki, dwory i zabudowania gospodarcze) rozsiane wokół głównych siedzib szarych mnichów i mniszek. Wszystkie te miejsca stanowią o atrakcyjności kulturowej regionu pomorskiego, który posiada też ogromny potencjał przyrodniczo – krajobrazowy i gospodarczy oraz dobrze zagospodarowaną bazę  turystyczną i rozbudowaną sieć komunikacyjną.

 

Ogromnym atutem Pomorza jest posiadanie dobrze zachowanego dziedzictwa cysterskiego w postaci architektury sakralnej założeń klasztornych oraz podejmowane wokół niego inicjatywy  kulturotwórcze dające szansę   włączenia się w proces, w którym  - poszukując źródeł rodzimej tradycji - możemy poznać bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego regionu w szerokim kontekście europejskiego cysterskiego dziedzictwa. Na terenie Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego zlokalizowano i opisano dotychczas dobra na terenie ponad 190 wsi  należących do wspomnianych opactw, jak również  dobra  cystersów lądzkich, łekneńskich i  klasztoru w Eldenie .